Hjeltnes

Bli gartner

Hjeltnes

Hjeltnes vidaregåande skule er einaste skulen på Vestlandet som utdannar gartnarar. Hjeltnes er ein liten skule med tilbod innan naturbruk og design og handverk.

 

Hagebruket på Hjeltnes har ulike avdelingar som er ein viktig del av gartnarutdanninga. Elevane får praktisk opplæring i gartneriet, planteskulen, parken, grønsaksavdelinga, frukt- og bærhagen.

 

Hjeltnes vidaregåande skule har internat med kantine der det vert servert tre måltid om kvardagane.

 

For voksne utdanningssøkande tilbyr Hjeltnes undervisning over 2 år med samling tre dagar per månad.

 

www.hjeltnes.vgs.no

 

Kontakt med skulen:

E-post: post.hgs@hfk.no

Adresse: Hjeltnes vidaregåande skule, 5730 Ulvik

Telefon: 56 53 88 00

Bligartner.no

Schweigaardsgt. 34 F

0191 Oslo

+47 23 15 93 50

ngf@gartnerforbundet.no

Designet og utviklet av Digipakke AS