Videre..

Bli gartner

Grønn utdanning, neste nivå

Gartnerutdanningen er i Norge en utdanning på videregående skoles nivå. Det er mange muligheter videre.

 

Arbeid:

Det er mye god læring i arbeidslivet! Gartnerutdanningen skal gi en god grunnleggende innsikt, mens spesialisering i stor grad skjer gjennom arbeid.

 

Fagskole:

Fagskolene tilbyr videreutdanning for fagskoleutdannede elever. For gartnere er det Vea som tilbyr mange grønne fagskoleutdanninger og Hjeltnes som tilbyr utdanningen Arborist.

 

Studier høyskole/universitet:

Studieforberedende kurs tilbys på de fleste skoler med Naturbrukslinje. Imidlertid vil det være forskjell i utvalget programfag, så det er en fordel å undersøke dette før man søker. Undersøk også hvilke opptakskrav som gjelder på ditt videre studiested!

 

Kurs:

Grønt kompetansesenter, fagskolene, yrkesskolene, forsøksringene og andre tilbyr kurs for videre utvikling.

 

Bligartner.no

Schweigaardsgt. 34 F

0191 Oslo

+47 23 15 93 50

ngf@gartnerforbundet.no

Designet og utviklet av Digipakke AS