Hvilke fag bør jeg være interessert i for å trives som gartner?

Gartneryrket krever gode kunnskaper innenfor botanikk, økologi, kjemi og økonomi.

Det er en fordel at du har interesse for kroppslig utearbeid. Du bør også være opptatt av naturen, være nøyaktig og nevenyttig. Tekniske ferdigheter og maskiner er også viktig.


Hva er en planteskole?

Planter lærer ikke å lese og skrive...som mange kan tro når man ser navnet planteskole. En planteskole er en bedrift som produserer flerårige busker, stauder og trær for videre utplanting i hager, skog og ulike grøntanlegg i parker, bygninger, og veianlegg. I tillegg produserer man frukt- og bærbusker til videre produksjon.

Kanskje heter det planteskole fordi plantene står oppstilt i stramme rekker?


Den norske produksjonen foregår i rundt 100 bedrifter fordelt over hele landet. Verdiskapingen i 2019 var på 215 millioner kroner.


Hva gjør en planteskolegartner?

En planteskolegartner produserer busker, stauder og trær, til for eksempel hagesentere, utbyggere og veianlegg. Man trenger høyt kompetansenivå for å produsere planter som ikke bare ser bra ut, men som skal klare seg også etter planting.

Bli gartner

Hva gjør en parkgartner?

Parker skal være tilpasset det bruk de utsettes for, samtidig som de ofte skal reflektere samfunnet rundt, ulike tema, stilepoker eller annet. Det kan være krevende å få parken til å se velstelt ut, så riktig plantevalg og skjøtselplan er avgjørende.


Hva gjør en gartner i gartneri?

En gartner i gartneri produserer et stort antall ulike vekster. Det er stor spesialisering, og ofte produserer den ene potteblomster mens den andre sørger for tomater. Norske gartnerprodukter holder som regel høy kvalitet også sett i internasjonalt perspektiv og en god grunnkunnskap sammen med en grunnleggende interesse for faget er en stor fordel for å ivareta denne tradisjonen.


Det er stor grad av teknisk spesialisering, og mange tekniske utfordinger går hånd i hånd med plantenes krav. En gartner i Norge vil også ofte fungere som en arbeidsleder, som derfor også må kunne håndtere både medarbeidere og personalsituasjoner. Salg er også noe mange vil drive med, enten det er til engros eller til forbruker.


Skoleløpets oppbygning, link til vilbli.no

her


Hvordan er studieforløpet til gartner?

Gartner er et videregående skoleløp. Det vil si at den enkleste varianten er VG1 Naturbruk, deretter VG2 Landbruk og Gartnernæring og VG3 Gartnernæring. Fra 2020 vil de som begynner på Naturbruk og ønsker gartnerutdanning, antageligvis få 2+2 læreløp, med 2 år på skole og 2 år som lærling med avsluttende fagprøve. 


Har alle fylker gartnerlinje?

Det er kun skolene som vises i venstre kolonne som tilbyr VG3 gartner. Hvis ditt fylke ikke tilbyr VG3 gartner kan du søke om å få gå på skole i annet fylke, eller søke en skole med landslinje.

Designet og utviklet av Digipakke AS


Bligartner.no er en nettside fra Norsk Gartnerforbund

Schweigaardsgt. 34 F

0191 Oslo

+47 23 15 93 50

ngf@gartnerforbundet.no