Bli gartner

Fagkurs

Det arrangeres mange relevante fagkurs innen gartnerkompetanse. Her er noen av dem:


NLR, Norsk Landbruksrådgivning tilbyr kurs innen HMS, plantevern og andre. Se tilbudet på https://www.nlr.no/


Vea tilbyr mange ulike kortere og lengre relaterte kurs. Se tilbudet på https://www.vea-fs.no/


NMBU, Universitet i Ås, tilbyr ulike utdanninger og kurs. Les mer og ta kontakt med dem på nettsiden https://www.nmbu.no/tema/planter



Designet og utviklet av Digipakke AS


Bligartner.no er en nettside fra Norsk Gartnerforbund

Schweigaardsgt. 34 F

0191 Oslo

+47 23 15 93 50

ngf@gartnerforbundet.no