Bli gartner

Gjennestad

Gjennestad videregående skole er gartnerskolen i Vestfold, men Gjennestad er en friskole og kan ta i mot elever fra hele landet.


Gjennestad har internat og omfattende sosiale aktiviteter som gjør at mange elever har et forhold til Gjennestad langt utover rollen som skole.


Kontakt med skolen:

E-post: post@gjennestadvgs.no

Nettsted: gjennestadvgs.no

Adresse: Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke

Telefon: 33 36 36 00
Designet og utviklet av Digipakke AS


Bligartner.no er en nettside fra Norsk Gartnerforbund

Schweigaardsgt. 34 F

0191 Oslo

+47 23 15 93 50

ngf@gartnerforbundet.no