Bli gartner

VG1 og VG2

Gartner er en del av Naturbrukslinjen i videregående skole.  Alle fylker tilbyr VG1 Naturbruk og VG2 Landbruk og gartnernæring, som er veien til gartnerutdanningen.


Elever som ønsker å ta deler av utdanningen i andre fylker enn hjemfylket må søke via fylkeskommunen i hjemfylket.  Dette gjelder også VG3 Gartnernæring, selv om fylket ikke kan tilby den utdanning eleven ønsker. Unntaket er skoler som tilbyr landslinjer eller er friskole, disse skolene kan ta opp elever fra hele landet.


Det forventes at gartneropplæringen fra høsten 2020 blir et lærefag; fortrinnsvis to år på skole og to år i lære i bedrift med avsluttende fagprøve. 

Designet og utviklet av Digipakke AS


Bligartner.no er en nettside fra Norsk Gartnerforbund

Schweigaardsgt. 34 F

0191 Oslo

+47 23 15 93 50

ngf@gartnerforbundet.no