Bli gartner

Grønn utdanning, neste nivå

Gartnerutdanningen er i Norge en utdanning på videregående skoles nivå. Det er mange muligheter videre.


Arbeid:

Det er mye god læring i arbeidslivet! Gartnerutdanningen skal gi en god grunnleggende innsikt, mens spesialisering i stor grad skjer gjennom arbeid.


Fagskole:

Fagskolene tilbyr videreutdanning for fagskoleutdannede elever. For gartnere er det Vea som tilbyr mange grønne fagskoleutdanninger og Fagskolen Vestland som tilbyr utdanningen Arborist.


Studier høyskole/universitet:

Studieforberedende kurs tilbys på de fleste skoler med Naturbrukslinje. Imidlertid vil det være forskjell i utvalget programfag, så det er en fordel å undersøke dette før man søker. Undersøk også hvilke opptakskrav som gjelder på ditt videre studiested!


Kurs:

Fagskolene, yrkesskolene, forsøksringene og andre tilbyr kurs for videre utvikling.


Designet og utviklet av Digipakke AS


Bligartner.no er en nettside fra Norsk Gartnerforbund

Schweigaardsgt. 34 F

0191 Oslo

+47 23 15 93 50

ngf@gartnerforbundet.no