Voksne

Alle skolene tar i mot elever som betegnes som ”voksne”. ”Voksne” i utdanningssammenheng betyr personer som allerede har fullført et skoleløp i videregående skole. Ta kontakt direkte med skolen for å få vurdert din kompetanse og muligheter. Utgangspunktet for skolene er videregående skoles utdanningsplan, men flere av skolene tilbyr også kveldsundervisning og modulbasert undervisning.Trykk på linken til hver enkelt skole for kontaktinformasjon.


Se også mer informasjon på www.vilbli.no og utdanning.no

Bli gartner

Designet og utviklet av Digipakke AS


Bligartner.no er en nettside fra Norsk Gartnerforbund

Schweigaardsgt. 34 F

0191 Oslo

+47 23 15 93 50

ngf@gartnerforbundet.no