Veiledning 


Veiledning skjer gjennom aktuelle skoler, opplæringskontorene eller din fylkeskommunes fagopplæringskontor.


Trykk på linken til hver enkelt skole for kontaktinformasjon.


Opplæringskontor


Opplæringskontor er private aktører som sitter på stor kompetanse innen sitt fagområde. Det finnes to opplæringskontor for naturbruk og de arbeider nasjonalt. De følger opp lærlinger og lærebedrifter. 

Opplæringssenter for Naturbruk

Email: post@naturbrukssenter.no

Phone: +47 99237987

Vestfold Landbrukstjenester

Email: runar@vlt.no

Phone: +47 33335145

Fagopplæringskontor


Fagopplæringskontorene kan gi veiledning og oppfølging til både lærlinger og lærebedrifter i sine fylkeskommuner. 

AGDER FYLKESOMMUNE

Telefon: +47 38 05 00 00

INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Telefon: +47 62000880

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Telefon: +47 71 28 00 00

NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Telefon: +47 75 65 00 00

OSLO FYLKESKOMMUNE

Telefon: +47 23 05 10 07

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Telefon: +47 51 51 66 00

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Finn din nærmeste veileder her.

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Telefon: +47 74 17 40 20

VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Telefon: +47 35 91 70 00

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Telefon: +47 51 20 71 16

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Email: fagopplaring@viken.no

Mer infomasjon om fagopplæring i Viken her.