Grønn utdanning, neste nivå

Gartnerutdanningen er i Norge en utdanning på videregåendeskolenivå. Det er mange muligheter videre.


Arbeid

Det er mye god læring i arbeidslivet! Gartnerutdanningen skal gi en god grunnleggende innsikt, mens spesialisering i stor grad skjer gjennom arbeid.


Fagskole

Fagskolene tilbyr videreutdanning for fagskoleutdannede elever. For gartnere er det Vea som tilbyr mange grønne fagskoleutdanninger og Fagskolen Vestland som tilbyr utdanningen Arborist.


Studier høyskole/universitet

Studieforberedende kurs tilbys på de fleste skoler med Naturbrukslinje. Imidlertid vil det være forskjell i utvalget programfag, så det er en fordel å undersøke dette før man søker. Undersøk også hvilke opptakskrav som gjelder på ditt videre studiested!


Kurs

Fagskolene, yrkesskolene, forsøksringene og andre tilbyr kurs for videre utvikling.