Bli gartner

Hva gjør en gartner?

Gartner er et spennende yrke med mange muligheter. Gartneryrket krever gode kunnskaper innenfor botanikk, økologi, kjemi og økonomi.


Gartner er et videregående skoleløp. Det vil si at den enkleste varianten er VG1 Naturbruk, deretter VG2 Landbruk og Gartnernæring og VG3 Gartnernæring. Fra høsten 2020 forventes det at gartnerutdanningen blir lærefag, med 2 år på skole og 2 år i lære med avsluttende fagprøve. Det finnes også tilbud for voksne. Bondelagets satsningsprosjekt Velg Landbruk har en flott nettside. Den forteller litt om landbruksutdanning på mange nivåer, og om det store spekteret av karriereveier innenfor gartner og landbruksutdanninger. Store muligheter både for deg som vil jobbe praktisk og deg som ønsker høyere utdanning.


Besøk www.velglandbruk.no i dag!


Designet og utviklet av Digipakke AS


Bligartner.no er en nettside fra Norsk Gartnerforbund

Schweigaardsgt. 34 F

0191 Oslo

+47 23 15 93 50

ngf@gartnerforbundet.no