Utdanning

Veien går til fagbrev eller studiekompetanse: Dette diagrammet viser hvordan en kan ta naturbrukslinje etter ungdomsskolen, og enten få fagbrev og bli gartner, eller ta studieforberedende og høyere utdanning. Dersom en har brukt opp sine år med grunnskole kan en lese mer her


Gartnerutdanning er en del av Naturbrukslinjen i videregående skole


Gartneropplæringen ble høsten 2020 et lærefag; fortrinnsvis to år på skole og to år i lære i bedrift med avsluttende fagprøve. Alle fylker tilbyr VG1 Naturbruk og VG2 Landbruk og gartnernæring, som er veien til fagbrev.


Elever som ønsker å ta deler av utdanningen i andre fylker enn hjemfylket må søke via fylkeskommunen i hjemfylket.  Dette gjelder også VG3 Gartnernæring, selv om fylket ikke kan tilby den utdanning eleven ønsker. Unntaket er privatskoler, disse skolene kan ta opp elever fra hele landet.Fagbrev, kompetansebrev eller praksisbrev? 


Dersom en vil ta fagbrev i gartnerfag må en inngå lærekontrakt med en eller flere lærebedrifter og bli lærling. Kontakt ditt nærmeste opplæringskontor for å få mer informasjon om dette. 


Dersom en har behov for et tilpasset løp kan en også være lærekandidat. Da oppnår du yrkeskompetanse, eller kompetansebrev.


Et praksisbrev dokumenterer at en har grunnkompetanse i et fag, og er en prøve med lavere krav enn en fagprøve.


Foto: Bård Brattli, Vea
Alle skoler som tilbyr Vg2 Landbruk og gartnernæring skal etter fullføring kunne føre til to år i lære hos en godkjent bedrift, og fagbrev etter bestått fagprøve.


En må søke seg til ønsket retning på Vigo innen mars. 


Veiledning skjer igjennom din skoles rådgiver, fylkeskommunen eller ved opplæringskontorene.