Gartner eller anleggsgartner? 

Yrket gartner forveksles ofte med anleggsgartnere fordi begge yrkesgruppene skal ha plantefaglig kompetanse. Det som skiller dem er kort forklart at gartnere produserer grøntprodukter (blomster, plen, trær og busker, grønnsaker, frukt og bær), mens anleggsgartnere bygger grøntanlegg (f.eks. parker) og tar vare på dem. Denne nettsiden har som hensikt å rekruttere gartnere. Annleggsgartnerbransjen kan du finne mer ut om her


Gartnernæringen favner bredt!

  • Gartneren kan dyrke norske grønnsaker, frukt og bær, potteplanter, urter, stauder, busker, trær og plen
  • Gartneren kan drive med markedsføring, innovasjon og produktutvikling
  • Gartneren kan være bedriftsleder eller faglig leder, og vil kontinuerlig fortsette å lære gjennom praksis
  • En gartner har et godt grunnlag for å ta videre utdanning innenfor biologi og miljø, landskapsarkitektur, landbruk, naturforvaltning med mer. 


Hvilke fag bør jeg være interessert i for å trives som gartner?

Gartneryrket krever interesse for botanikk, økologi, kjemi og økonomi.

Det er en fordel at du har interesse for kroppslig utearbeid. Du bør også være opptatt av naturen, være nøyaktig og nevenyttig. En kan ha nytte av interesse for både ledelse og administrasjon, tekniske ferdigheter og maskiner og forretningsteft.

Hva gjør en gartner i gartneri?

En gartner i gartneri produserer et stort antall ulike vekster. Det er stor spesialisering, og ofte produserer den ene potteblomster mens den andre sørger for tomater. Norske gartnerprodukter holder som regel høy kvalitet også sett i internasjonalt perspektiv og en god grunnkunnskap sammen med en grunnleggende interesse for faget er en stor fordel for å ivareta denne tradisjonen.


Det er stor grad av teknisk spesialisering, og mange tekniske utfordinger går hånd i hånd med plantenes krav. En gartner i Norge vil også ofte fungere som en arbeidsleder, som derfor også må kunne håndtere både medarbeidere og personalsituasjoner. Salg er også noe mange vil drive med, enten det er til engros eller til forbruker.


Hva er en planteskole?

Planter lærer ikke å lese og skrive...som mange kan tro når man ser navnet planteskole. En planteskole er en bedrift som produserer flerårige busker, stauder og trær for videre utplanting i hager, skog og ulike grøntanlegg i parker, bygninger, og veianlegg. I tillegg produserer man frukt- og bærbusker til videre produksjon.

Kanskje heter det planteskole fordi plantene står oppstilt i stramme rekker?


Den norske produksjonen foregår i rundt 100 bedrifter fordelt over hele landet. Verdiskapingen i 2019 var på 215 millioner kroner.


Hva gjør en planteskolegartner?

En planteskolegartner produserer busker, stauder og trær, til for eksempel hagesentere, utbyggere og veianlegg. Man trenger høyt kompetansenivå for å produsere planter som ikke bare ser bra ut, men som skal klare seg også etter planting.


Hvordan er studieforløpet til gartner?

Fra 2020 var det et nytt skoleløp for gartnerne. Den nye modellen består av to år på videregående skole med teori, etterfulgt av to år med praksis som lærling - den såkalte 2+2-modellen. Dette løpet ender i fagprøve og vil resultere i fagbrev som gartner.

Gartner er et videregående skoleløp. Den enkleste varianten er Vg1 Naturbruk, deretter Vg2 Landbruk og gartnernæring og Vg3 Gartnernæring. Da får man opplæring og kompetanse, men ikke fagbrev. 


Ny læreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring trer i kraft fra høsten 2021 og ny læreplan for Vg3 Gartnernæring trer i kraft fra høsten 2022.