Mære

Mære er en liten videregående skole med et godt sosialt miljø. Skolens hovedfokus er på veksthusproduksjon og energi i veksthus. De har bygget opp en frukthage med epler, plommer og kirsebær, og har noe planteskoleproduksjon.  Skolen har en flott salgsarena i Glassgården hvor det selges egne produkter og varer fra andre lokale småskala produsenter.  Skolen satser mye på energiprosjekt som varmelagringsanlegg (dag/natt) og biogass.


Elevene er mest ungdomselever, mange kommer fra skolens nærområde og nabokommuner.  Det er også tilbud til voksne på Vg3 Gartnernæring.  Mange av elevene bor på skolens internat.  De fleste elevene som har gått ut og som ønsker seg en gartnerjobb tar jobb i hagesenter, noen jobber innenfor produksjon. 


Kontakt med skolen:

E-post: postmottak.marelbs@trondelagfylke.no

Adresse: Mæresvegen 163, 7710 Sparbu

Telefon: 74 17 54 00